Woensdag 15 februari 2017, 20.00 uur. Ruim 50 vrijwilligers zijn aanwezig in de kantine. Zij hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om kennis te nemen van de vorderingen die de commissie voor beleidsplannen maakt en om te reageren daarop met voorstellen en commentaar.
Mark Luiken opende de bijeenkomst. Leden van de commissie presenteerden een deel van de bevindingen. Een opwekkend woord van de vertegenwoordiger van de RaboBank leidde de gang naar de statafels in, waar de aanwezigen per onderwerp met een lid van de commissie of het bestuur met elkaar van gedachten konden wisselen. De concrete voorstellen, ideeën en kritiek werden verwoord en geschreven op het papier/damast dat de tafel bedekte. Na de eerste ronde van 15 minuten (de deelnemers hadden hun favoriete onderdeel uitgekozen: training/coaching, kantine, faciliteiten en onderhoud, maatschappij, waarden en normen, en zo meer) kleurden de tafelbladen fraai door de genoteerde bevindingen. De tweede ronde gold voor de onderwerpen waarvoor je je verder interesseerde en de derde was bedoeld om kennis te nemen van zaken die anders nooit je aandacht krijgen binnen de club. Voor ieder een andere keuze, vooral de laatste ronde…
De plenaire bespreking na de pauze was kort. Op de gedane voorstellen kon niet gereageerd worden; de tijd natuurlijk te kort om dat zinnig te doen. Maar dat de commissie met de bijdragen van de vrijwilligers aan de slag kan is duidelijk. Bevestiging, aanvulling en aanmerkingen, de grote vellen vragen aardig wat studie. Over enige tijd komt men er mee terug en wordt verslag gedaan van en overleg gevoerd over de verdere voortgang.
Lang niet alle vrijwilligers (er zijn er zo’n 350…!!) hadden op de uitnodiging gereageerd met hun aanwezigheid en bijdrage. Maar van deze avond mag verwacht worden dat een goed beeld bestaat van wat zij zoal denken. En daar kan het bestuur mee verder.
Het is goed dat deze ‘terugkoppeling’ naar de achterban plaats vindt. Zeker door de procedure stipt te volgen is er sprake van een stroom van ontwikkelingen waaraan ieder mede de richting kan bepalen. Transparantie en betrokkenheid. Twee pijlers waarop onze vereniging staat. Een compliment waard.
Bockx.