Always Forward was in februari aanwezig op de informatiemarkt van taalschool Fiolet, het leverde nieuwe leden en vrijwilligers op. Fiolet is gespecialiseerd in taaltrainingen aan hen die het Nederlands niet als moedertaal hebben geleerd. Fiolet heeft Always Forward opgenomen in het inburgeringsprogramma om kennis te kunnen maken met sport en de vereniging.