Ja zult maar bestuurder zijn van een club als Always Forward. Blij met groei van het aantal liefhebbers onder de vleugels van de vereniging. Bezorgd om de toereikendheid van de faciliteiten voor de leden. In overleg met interne deskundigen om hun zorgen en wensen reëel te pareren. Overleg met de overheid om de accommodatie up to date te houden en de kosten daarvan eerlijk te verdelen tussen individueel belang van de club en het mede dienen van het algemeen belang om over goede sport- en recreatieve voorzieningen te beschikken.
Ik dacht zo dat ‘we’ daarover in onze club behoorlijk tevreden mogen zijn.
Het voornemen om ook het A-veld als kunstgrasveld aan te leggen en daarmee de bespelingsgraad van ons complex nog verder te verhogen, mag rekenen op algemene instemming. Immers, de ervaring met spelen op kunstgras is positief. En de noodzaak om bij slechte condities van het (inmiddels voorheen) grasveld verplicht uit te wijken naar een voorhanden kunstgrasveld (naar keuze: B- of D-veld) vervalt. Een luxe positie, dat mogen we ons wel realiseren. Maar het blijkt betrekkelijk.
In een, denk ik, goed gecoördineerde actie wordt in de media de wenselijkheid van spelen op grasveld voor voetbal op hoog niveau aangekaart en bepleit. Ervaringsdeskundigen worden ingezet in praatprogramma’s. De magere resultaten in het internationale circuit worden breed uitgemeten en versterkt met verwijt aan de Bond dat zij slappe knieën zou hebben gezien de akkoordverklaring met het spelen op kunstgras door al zeven clubs in de eredivisie. Daar komt verlaging van het niveau van ‘ons voetbal’ vandaan. Tijd om het tij te keren. Gras is het parool.
Alleen van Ronald de Boer heb ik gehoord dat kunstgras een prachtige voorziening is voor het voetbal in ons land. Het geeft zoveel mensen een prachtige mogelijkheid om onder goede omstandigheden de sport prima te beoefenen. Maar….
Om internationaal bij te blijven moet de top van het vaderlandse voetbal op gewoon gras spelen. Barcelona speelt ook niet op kunstgras.
Als we in Hoorn de ambitie hebben om tot dat niveau te reiken, dan hebben we inmiddels een interessant probleem. Weg met de kunstgrasvelden. Of een club inrichten die uitsluitend op gras speelt vanwege het beoogde ‘hogere doel’. Of in de wat grotere amateurclub een speciale afdeling creëren voor deze hogeschool adepten.
Of weer een aparte categorie voetbal inrichten zoals destijds met zaalvoetbal gebeurde. Always Verberne kan dan nog net de overstap maken…..
Vooralsnog ben ik van mening dat het beleid van onze club en onze gemeente zo slecht nog niet is. Een goede accommodatie voor zoveel mogelijk liefhebbers tegen haalbare kosten, die hebben we en daar werken we aan.
En daar zijn we trots op.

Bock.