Dat was een mooie verrassing. Na het verslag van Hans Smit van de bekerwedstrijd AF – De Kennemers de toevoeging van een haast professioneel gemaakt beeldverslag met de samenvatting van de wedstrijd en vooral de fraaie doelpunten. Genomen vanaf een hoog punt voor de kamera en daardoor met een goed overzicht van de feitelijke spelsituatie. Een lust voor het oog, een lust voor deze voetballiefhebber, die zo de verrichtingen van de eigen helden goed kon volgen.
De accommodatie van onze club is nu voor het maken van dit soort verslagen ook geschikt. De felle lampen verlichten het A-veld zodanig dat de avondwedstrijd op internet/tv goed overkomt.
Een compliment voor de initiatiefnemers en uitvoerders van het verslag is hier op zijn plaats. Al is het maar om te markeren dat ook dit aspect van verenigingsleven bij ons een warm onthaal krijgt. Immers, de moderne techniek maakt veel mogelijk en onze club biedt aanleiding tot (innovatief) gebruik hiervan. Hobbyisten voor deze tak van sport kunnen zich uitleven op ons complex en kunnen dankbaar gebruik maken van de topfaciliteiten die hier inmiddels zijn gerealiseerd. Al mogen we niet uit het oog verliezen dat onze eigen leden/vrijwilligers tot het uitvoeren van dit slag activiteiten in overleg met het bestuur hiertoe bevoegd dienen te zijn. Privacy, meneer, voordat je het beseft heb je er problemen mee.
Het regionale vrijwilligersleger bij Radio/TV Hoorn en anderen zullen zich ook realiseren dat de verslaggeving vanaf onze accommodatie aan hoge eisen dient te voldoen wil je de vereniging zelf de baas zijn….
Ho, ho!! Hebben we al een commissie verslaglegging?? Een vaste groep die niet zo maar een keer, maar geregeld volgens het competitieprogramma aangestuurd zijn taak verricht? En moet de sponsorcommissie zich niet buigen over de effecten die de reclame op ons complex door de nieuwe ontwikkeling aandient en die voor de club positief getackeld dienen te worden…?
Vragen, opmerkingen, we dienen er rekening mee te houden.
Wat voor mij vooral zo verrassend was bij het zien van de wedstrijdbeelden van donderdag j. l., was de kwaliteit van het vertoonde spel, de aantrekkelijkheid van het enthousiasme van onze jonge honden. Nu dat blijkbaar een vast gegeven wordt op onze velden mogen we rekenen op toenemende aandacht voor de verrichtingen van ons vlaggenschip, dat bemand met louter ketelbinkies een route kiest die naar verre einders kan voeren.
Wat een beeldverslag al niet kan losmaken….

Bockx.