Vrijdag 28 oktober heeft de jaarlijkse vergadering van onze club plaats gevonden in onze kantine. In ruim een uur tijd hebben de bestuursleden van onze vereniging rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen. In de toelichtingen werd niet alleen over het verleden maar zeker ook over de toekomst gesproken.
De vele aanwezigen waren onder de indruk, zéér onder de indruk, van de presentatie van de bestuursleden. Onder de indruk van het plezier waarmee onze grote vereniging door hun wordt geleid. Onder de indruk van hun motivatie om samen met talloze vrijwilligers Always Forward te leiden richting 100-jarig bestaan in 2021. Ontwikkelingen , natuurlijk op de eerste plaats om de toestroom van leden te leiden met een organisatie die elk lid tot zijn recht laat komen op het groene (kunst)gras .Ze komen tenslotte om te voetballen, liefst prestatief maar ook recreatief. Op zich is het al een hele prestatie om de wekelijkse competitie goed in te vullen.
Daarnaast zijn de aanwezigen goed voorgelicht over andere aspecten van een grote voetbalclub als de onze. Maatschappelijke ontwikkelingen wil het bestuur goed volgen. Maar ook problemen van de accommodatie waar het allemaal gebeuren moet, denk aan de toekomstige parkeerproblemen en het het A en C-veld. Het zijn knappe koppen die in diverse commissies onze kar trekken. De pretenties van Always Forward houden niet op bij het alleen maar incasseren van contributies. Aan de inkomstenkant komt nog zo veel meer kijken.
Mark Luiken werd benoemd tot Lid van Verdienste. De voorzitter vergeleek hem met Atlas, de sterke man op het koninklijk paleis op de Dam die onwaarschijnlijk krachtig de globe op zijn schouders torst. Een waardering waar Mark, die nog steeds actief is in belangrijke commissie en geen slijtage vertoont, trots op kan zijn. Een waardering ook voor Theo Vissie die lange jaren penningmeester is geweest en tot aan de jaarvergadering de pecunia van de kantine heeft beheerd. Van Theo werd onder applaus afscheid genomen. Hij heeft zijn sporen dik verdiend.
Natuurlijk klopt de voorzitter, herkiesbaar en weer gekozen net als Ron Bakker en Eric Schipp, zich niet op de borst. Maar wat alle aanwezigen dachten maar niet zeiden ( we zijn geen praters als het om vergaderen gaat) is dat de beeldspraak van Atlas zeker van toepassing is op het gehele bestuur. “Het is een mooi stel”, zei Reitsma ooit van de Europese kampioen na het wonderschone doelpunt van Marco van Basten. Always Forward heeft zo’n mooi stel achter de bestuurstafel. Hun inspanning en plezier straalt af op de talloze vrijwilligers en leden. Always Forward is niet ZIJ maar WIJ zoals Loek Stam dat formuleert. Hij heeft gelijk. WIJ zijn de club en we gaan er samen voor.
Wim Verberne