De grote schoonmaak. Geen onderwerp voor de website van een voetbalclub. Maar nu even wel. Een gesprekje met Eric S., bij u allen bekend, is aanleiding voor dit berichtje.
Bij de grote opruimingsactie die Wim V. en ik in diverse ruimtes van het complex hebben ondernomen, kwam de vraag naar boven wat er nog aan leuk materiaal voor een fraaie herinnering aan 100 jaar AF te verwachten is. Met enige trots realiseerden wij ons dat 75 jaar daarvan kundig beschreven en vastgelegd is in het boek AF 75.
Veel materiaal dat teruggrijpt op die periode is nu verdwenen naar het Westfries Archief of naar de containers op het complex. Bij het opruimen van het huis, met name de zolder en de boekenplanken komt u misschien het boek AF 75 tegen, soms in de spullen van opa die inmiddels is overleden….. We hebben er bij de club nog een stuk of acht. Maar er komt een tijd dat er weer vraag naar is. Die wordt natuurlijk bij de club gesteld. Meestal dan bij Eric. En die weet wel raad, maar is bovenal bereid om de voorraad uit te breiden met boeken AF 75 die anders naar een ‘definitief archief’ verdwijnen. Over vier jaar immers is het verleden van onze club weer een hot item. En daar bereiden we ons ook op deze manier op voor: geef het overcomplete boek aan Eric. Blijft het voor de club bewaard…….
Overigens: als u aardig (foto)materiaal van belevenissen in de club hebt, bedenk dan vóór dat u er afstand van doet, of het wat voor de club is. Veel is in de afgelopen decennia al digitaal opgeslagen. Straks hebben we daar veel plezier van als u het nog toegankelijk hebt voor onze digi-deskundigen. Ook hier: Vooruit denken…
Bockx.