Onze vereniging vindt het belangrijk dat er een verantwoord alcoholbeleid wordt gevoerd, onder andere gericht op het voorkomen van alcoholgebruik door jeugdleden. Daarom hebben wij een gesprek gevoerd met de gemeente en een verenigingsadviseur van Sportservice. Tijdens dit gesprek werd toegelicht dat de zeven West Friese gemeenten bij 50 verenigingen langs gaan om het alcoholbeleid te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3 op de 10 vereniging in West Friesland slaagde bij het mystery guest onderzoek. Doel van het gesprek was om bewustwording te creëren dat er nog steeds onder de 18 geschonken wordt op sportvereniging. Aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst hebben wij de situatie bij Always Forward besproken. De vereniging heeft een gedegen alcoholbeleid maar zou dit nog beter kunnen uitdragen naar de barvrijwilligers en leden. Het hieruit voortkomende voorstel is om in te zetten op de volgende actiepunten om ons alcoholbeleid uit te dragen:
Heldere communicatie eens per kwartaal: website artikelen, persberichten, ophangen diverse communicatiematerialen (ook gebruik makend van digitale reclamescherm voor digitale NIX-materialen) Uitbreiden van de poule van barvrijwilligers bij de start van het nieuwe seizoen door deel te nemen aan een in het najaar te organiseren instructie verantwoord alcoholschenken. Always Forward zou eventueel gastheer van zo’n te organiseren avond willen zijn. Het actualiseren van het bestuursreglement alcoholschenken
Voordelen: Een verantwoorde sportomgeving voor onze (jeugd)leden. Het voorkomen van boetes. Ondersteuning van onze vrijwilligers hoe om te gaan met de naleving van de wettelijke regels.
Conclusie: Een verantwoord alcoholbeleid past bij onze vereniging. Door de ondersteuning van de verenigingsadviseur krijgen we de juiste handvaten uitgereikt om hier structureel mee aan de slag te gaan. We pakken deze kans aan om dit thema op de kaart te zetten bij onze vereniging.